Sportfiskarna delar ut pengar till lokal fiskevård

Under 2013 kommer Sportfiskarna dela ut 200 000 kr till ideellt fiskearbete. Sportfiskarna är en intresseorganisation sportfiskare runtom i landet.
– I en tid då statsanslagen för vattenmiljöarbetet dras ned och då ideellt arbete får allt svårare att hitta finansiering är det av största vikt att vi själva kan stötta den lokala fiskevården, kommenterar Stefan Nyström, Sportfiskarnas generalsekreterare.
Det är 15 projekt som kommer få finansiellt stöd från Sportfiskarna, däribland Motala Flugfiskare som med Habo Sportfiskeklubb inventerar Vätterns harrbestånd.
Men Sportfiskarna anser att det behövs än mer finansiellt stöd till fiskevården. I år kommer länen dela ut sammanlagt 12 miljoner kronor till fiskevård.
– Lokalt fiskevårdsarbete är ofta konkreta åtgärder som bidrar till arbetet med att nå de vattenrelaterade miljömålen och EU:s vattendirektiv. Med ett större statligt stöd kunde arbetet utökas och mer åtgärder genomföras, säger Stefan Nyström.
Det finns många skäl till ökad fiskevård, inte minst det stora antal svenskar som hänger sig åt sportfiske.
– Det är viktigt att komma ihåg att sportfiske är en av Sveriges bredaste folkrörelser med cirka 2 miljoner utövare. Sportfiskebranschen är också en växande näring som omsätter flera miljarder samtidigt som fiskbestånden beskattas skonsamt och ekologiskt uthålligt, avslutar Stefan Nyström.

 

Skribent: Paul-Christian Markovski, för Turista.NU.