Fler tåg i Mälardalen

För att möta efterfrågan sätter SJ in fler tåg i Mälardalen, som är en av de starkaste tillväxtregionerna i landet. Den 13 augusti börjar man med fyra extra avgångar mellan Stockholm, Örebro och Västerås.
– Det är viktigt för oss att kunna möta befolkningsökningen och bidra till samhällstillväxten. Vi ser ett ändrat resandemönster som gjort tåget till ett naturligt val och framtidsmöjligheter är stora för tågtrafiken i Mälardalsregionen, säger Jan Kyrk, regionsansvarig på SJ.
Det kommer främst vara SJ:s dubbeldäckare för de nya avgångarna. Det regionala tågresandet hos SJ har ökat från 10 till 15 miljoner resor de senaste tio åren.
– Framtiden på Mälarbanan är timmestrafik med förtätning till halvtimmestrafik i högtrafik. Vi ser en stadig resandeökning och vill därför inte vänta varken på tidtabellsskiftet i december och absolut inte till 2017. Det är avgörande för att SJ börjar köra fyra extra avgångar redan i augusti, säger Jan Kyrk.