Snorkelleder i Kosterhavets nationalpark ska locka fler till sommaren

Nu finns de första snorkellederna i Kosterhavet, den första finns vid Rörvik på Sydkoster. Den andra i Hasslebukten på Saltö. Snorkellederna beskrivs ofta som naturstigar under vatten, de är ungefär 200 meter långa och inte på djupare vatten än 1,5 meter.

Rörvik nås enklast via bryggan i Ekenäs på Sydkoster. Snorkelleden på Saltö kan man hitta genom att följa stigen ner till Hasslebukten.

Glada snorklare ska kunna följa en blåfärgad lina som leder dem längs naturstigen förbi informationsskyltar.