SJ utökar tjänsten trafikinformation via SMS

I början av året påbörjades försök med tjänsten trafikinformation via SMS, då i Uppsala. Försöket som startade 10 januari visade sig mycket lyckat och från och med 27 juni kommer tågresenärer i Örebro kunna nyttja samma tjänst.
– Försöket i Uppsala har varit lyckat. Åtta av tio resenärer säger att tjänster ger ett extra värde i vardagspendlandet eller underlättar ibland, säger Maria Cederberg, Chef SJ Contact Center och Sj Resebutik, och som är ansvarig för tjänsten.
I dagsläget är det 3500 Uppsalaresenärer som anmält sig till SMS-tjänsten, dessa får omgående information om ändringar i trafiken.
– Kunderna kan enkelt anmäla sig till en tjänst om man exempelvis önskar specifik information kring vissa tåg i morgon- och eftermiddagsrusningen, säger Maria Cederberg.

Skribent: Paul-Christian Markovski