Det europeiska reseförsäkringskortet

Att resa i Europa har aldrig varit enklare. Men samtidigt finns riskerna kvar, det är lätt hänt att man insjuknar under resetiden och behöver akut sjukvård. Därför finns det europeiska reseförsäkringskortet, som också kallas EU-kortet. Det bygger på ett avtal som Sverige har med andra länder i EU och EES.
Kortet ger dig rätt till akut sjukvård på samma villkor som invånare i landet du befinner dig i. För att få vård måste du kunne visa upp kortet och giltig identifikation.
Kortet i sig är försett med en magnetremsa och är märkt med ditt namn och personnummer. Kortet är även försett med titeln: “European Health Insurance Card”.

[ad#ad-article]

Reseförsäkring behövs ändå!

Förknippa inte det europeiska reseförsäkringskortet med vanliga reseförsäkringar. Det enda som detta EU-kort berättigar dig till är akut sjukvård och att du inte behöver betala alltför höga priser för sådan sjukvård. Du får med kortet betala den patientavgift som gäller i landet.
Kortet är viktigt att ta med sig för att vara säker på att kunna få den vård som behövs vid akuta situationer.

För att beställa ditt europeiska reseförsäkringskort, läs mer på Försäkringskassan.