Fler än SJ på spåren under 2010

Tuff tuff tåg

Då var det strax dags för en helt ny situation på Sveriges statliga järnvägar. Förhoppningsvis blir det modernare tåg på tågspåren än det som visas på bilden, och det är troligt då flera stora bolag i Europa visat intresse för att trafikera Sveriges järnvägar.

I slutet på december kunde Banverket rapportera att hela 44 tågoperatörer har anmält intresse av att trafikera det statliga järnvägsnätet. I jämförelse med 28 sökande tågoperatörer innan 2008 så är det tydligt att intresset växer bland tågoperatörer. Banverket tar nu fram en tågplan för att hantera de olika sökanden. Tågplanen kommer träda i kraft den andra söndagen i december i år och gälla fram till andra lördagen i december 2010.

Den så kallade trafikeringsrätten, SJ:s monopol på statliga järnvägar, har gett SJ rätt att avgöra vilka som ska få köra tåg på statens järnvägsspår. De så kallade stambanorna har SJ haft alldeles för sig själv, vilket kommer ändras under 2010 då Hallandstrafiken, Skånetrafiken samt trafik i väst kommer kunna trafikera sträckorna Malmö-Göteborg och Malmö-Alvesta.

[ad#ad-article]

När monopolet på trafikeringsrätten upphör lär det föra med sig enklare förbindelser mellan Sverige och andra länder, som Danmark och Tyskland. Och medan dagen för konkurrens på spåren närmar sig ökar också antalet passagerare som väljer tåg före bil och flyg.

I samma veva diskuteras det också vitt och brett om man ska börja bygga höghastighetsbanor i Sverige – som är så vanliga i exempelvis Frankrike och Tyskland.

Det blir intressant att se hur tågresenärer väljer när andra tågoperatörer finns på plats. Klagomålen har haglat över SJ både apropå tidpassning och prissättning av biljetter.