Främling på tåg

Läs om hur Jenny Diski åkte tåg runt USA, och följ hennes betraktelser längs de långa etapperna på det stora järnvägsnätet. Jenny berättar om vilka filmer hon minns och minnen som flyter upp under resans gång. Främling på tåg är en spännande reseberättelse som ger en inblick i hur det är att resa längre sträckor och tidsperioder med tåg.
Jennys reseskildringar har tidigare uppmärksammats som populär läsning, speciellt med den humor som kännetecknar hennes skrivstil. ”Främling på tåg”, med undertiteln ”Hur jag, med vissa avbrott, dagdrömde och rökte mig runt” har fått pris både för som reseskildring och biografi – intressant läsning som blandat stilar från två genrer.