Välkommen till paradiset

I takt med att turistresandet ökar och längre resor (säg, runt hela jorden) är vardagsmat, har också kontakten mellan olika länder ökat mycket.
Det ämnet har Jennie Dielemans valt att skriva om i sin bok Välkommen till paradiset. Här ställs frågor som vem som egentligen betalar för att erbjuda den paradislika turistorten. Med det ökande intresset för att resa på egen hand och se platser utan att vallas runt mellan olika platser fulla med turister. Några råd som ges är att äta och dricka lokalt samt något så enkelt som att reflektera över att man är gäst i ett land.