Flyg Trygg med Fritidsresor

Att få hjälp med sin flygrädsla av en psykolog kan vara både omständligt och kostsamt. Nu lanserar Fritidsresor ett koncept, där den flygrädde med hjälp av KBT ska kunna bearbeta sin rädsla genom en dvd och ett kompendium. Övningarna är sammansatta av en legitimerad psykolog. Metoden syftar till att den flygrädde ska lära sig tänka och handla på ett nytt sätt. Det säger Eva Olivecrona, som ärexpert på flygrädsla och också ansvarig för FlygTrygg hos Fritidsresor. För många människor kan flygrädsla göra att man inte kommer iväg till ett efterlängtat resmål. Var fjärde svensk känner allt ifrån obehag till dödsångest, visar en färsk SIFO-undersökning. Lottie Knutsson, informationsdirektör på Fritidsresor, berättar att FlygTrygg kostar mindre än 500 kronor. Fritidsresor och flygbolaget TUIfly Nordic arbetar sedan 10 år med information och kurser för flygrädda under namnet FlygTrygg.

Luftfartsverket
Luftfartsverket erbjuder kurser med avslappnings- och andningstekniker samt mental träning för den flygrädde. Kursen består av tre träffar i Lund och kostar för en privatperson 2 500 kronor. På hemsidan finns också ett forum för flygrädda.

Flyg orädd med KBT eller mental träning
Begreppet KBT möter vi i dag i många olika sammanhang. Förkortningen står för Kognitiv beteendeterapi, vilken fokuserar på att förändra tankemönster och beteenden. KBT kan lindra tinnitus, få bukt med olika fobier, göra att du kan handskas med smärta eller sova utan sömnpiller – ja, listan kan göras lång. Nu har KBT gjort sitt intåg också i flygresevärlden.