Resor med Rosa Bussarna

rosabuss.jpg
Sedan 35 år tillbaka rullar Rosa Bussarna i fem världsdelar. 50-plussarna är flitiga resenärer och utgör en stor del av passagerarna. Bussarna har byggts om för att passa den här typen av resor. Säten och bänkar kan snabbt göras om till sovplatser och även busstaket tjänar som sovläger.

50+resor går till Syd- och Nordamerika, Asien, Indien, Afrika och Australien. Trevliga och informativa resedagböcker av forna resenärer har lagts ut på hemsidan, och dessa skildringar med bilder är till stor inspiration och hjälp för att planera sin egen resa.

En stor del av passagerarna åker ensamma, men gemenskapen är stor på grund av Rosa bussarnas upplägg av resan. Sammanhållningen växer genom att man tillbringar så mycken tid tillsammans. Bussarna stannar vid campingplatser med tillgång till dusch eller på natursköna platser för en så kallad ”bush camping”. Matfrågan löses genom att passagerarna indelas i matlag, som turas om att anrätta måltider. Beroende på vilket land som gästas blir matvariationen stor.

Inre resor i juli
Rosa Bussarna erbjuder också 4-6 juli 2008 Inre resor på sin kursgård i Njurunda, två mil söder om Sundsvall. I stället för att vidga vyerna utåt är syftet att färdas inåt för att nå nya insikter. På programmet står bland annat specialdesignat gympaprogram för kvinnor 45+, retorik, kommunikation, kroppsspråk, yoga, massage och promenader i vacker natur.