Turista tillgängligt

Ett funktionshinder ska inte vara en käpp i hjulet för att kunna resa. Sveriges Riksdag har satt upp som mål att kollektivtrafiken senast år 2010 ska vara tillgänglig för personer med funktionshinder, men hur är det ställt när det handlar om att resa med tåg eller flyg och om man vill ta del av utbudet av turistresor?

Enligt FN:s standardregler ska turistmyndigheter, resebyråer, hotell och andra som ordnar resor erbjuda sina tjänster också till personer med olika funktionsnedsättningar.

Resa i luften eller på räls
Luftfartsverket har en flygresehandbok. Där framgår bland annat att man ska prata med resebyrån eller flygbolaget för att ta reda på vad som gäller på den flygplats man ska resa till och från. I framtiden ska det vara möjligt att boka biljett på Internet om man behöver särskild hjälp under resan. Mer information om service finns här. Service för allergiker, syn- och hörselskadade samt om ledsagning och riksfärdtjänst kan man läsa om på SJ:s hemsida.

Resebolagens information
Att fortfarande mycket saknas i servicen för funktionshindrade framgår om man tar del av resebolagens upplysningar om tillgänglighet på webbsajterna, där ingen eller mycket knapphändig information står att läsa. Det är heller inte helt enkelt att hitta informationen på de olika sajterna.

EU-parlamentet sätter Tillgänglig Turism på agendan
Den stundtals dystra läsningen får dock en motvikt efter litet botaniserande på nätet. I november 2007 röstade EU-parlamentet igenom en resolution om en förnyad turismpolitik inom EU. Den går ut på att koordinera tillgänglighetspolitiken på EU-nivå, att överväga möjligheten att fastslå europeiska turisters rättigheter och skyldigheter samt även en uppförandekod för reseföretagen. Dessutom initieras en ”Tillgänglig för alla”-märkning, som ska garantera en grundläggande nivå av tillgänglighet för turister med funktionshinder. Funktionshindrade gör idag resor för fritidsändamål i allt större utsträckning, och parlamentet poängterar att tillgängligheten ska förbättras för att funktionshindrade ska kunna ta del av det europeiska kulturarvet.
Access Sweden är svensk koordinator i det europeiska nätverket ENAT, som består av en mix av turismföretag, beslutsfattare, utbildningsaktörer och konsumentgrupper. Vilka resmål är tillgängliga? Den frågan kan man ställa till föreningen Turism för alla, som har en mycket informativ hemsida. Världen förändras och i det nätverkssamhälle vi idag har finns nya möjligheter i snart sagt alla sammanhang. I databasen Equality, finns uppgifter om anläggningars tillgänglighet och kvalitet både i Sverige och utomlands. I Danmark finns en liknande portal www.handicap-portalen.dk ,där den ressugne via ett märkningssystem Tillgänglighet för alla, kan planera sin resa.

Ett lovvärt initiativ av föreningen Turism för alla är också att den samarbetar med turistföretag och researrangörer för att erbjuda skräddarsydda paketresor för funktionshindrade. Dessutom ger man stöd till turismutbildningar och studerande som vill fördjupa sig i ämnet Turism och tillgänglighet för alla. Bland många andra projekt beskriver Turism för alla Access Öresund, som arbetar för att Öresundsregionen skall utvecklas till ett turistmål för att öka resandet i denna region och erbjuda bättre livskvalitet och boendemiljö. Efter att ha tagit del av den information som man kan hitta på nätet, så finns det all anledning att se ljust på framtiden för funktionshindrades möjligheter att kunna utnyttja alla lockande reseerbjudanden. Vi hoppas att kvarnarna inte maler alltför långsamt!

Birgitta T