Fritidsresor klimatkompenserar

Larmrapporterna om flygutsläpp duggar tätt. Enligt Luftfartsstyrelsen beräknas flyget globalt stå för cirka 3,5 procent av människans bidrag till växthuseffekten. Flyget är en bransch som växer och därför är behovet stort av åtgärder, som kan motverka ytterligare utsläpp.

Energimyndigheten uppger att Klimatkompensation innebär att frivilligt kompensera för utsläpp som de egna aktiviteterna leder till. Fritidsresor hakar på den klimatkompensation som pågår inom EU och internationellt och samarbetar med etablerade och seriösa organisationer inom området ”klimatkompensation”.

Detta samarbete gör det möjligt för Fritidsresors resenärer att kompensera/neutralisera de utsläpp som flygresan orsakar. Resebolaget arbetar tillsammans med två olika organisationer, Atmosfair och Climate Care.

För att bidra till Atmosfairs klimatprojekt, som inte är vinstdrivande, betalar resenären 5 kr som ett miljöbidrag, och detta sker frivilligt. Fritidsresor betalar också 5 kr. Kunden kan själv välja att klicka bort beloppet i Fritidsresors bokningssystem, om han eller hon inte vill bidra. Atmosfair stöds av Tysklands miljödepartement och kontrolleras av tyska myndigheter. Främst satsar Atmosfair på projekt som leder till energiproduktion genom sol och vind och har projekt i Sydafrika, Brasilien och Thailand.

Den brittiska miljöfonden Climate Care är ett av ett fyrtiotal internationella bolag och fonder som sysslar med ”carbon offsetting” – koldioxidkompensation. De så kallade koldioxidkrediterna gör det möjligt för enskilda eller företag att kompensera för utsläpp av växthusgaser bland annat vid flyg. Syftet är att investera i klimatrelaterade biståndsprojekt.

Vera L